مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مجتمع فولاد کویر برگزار شد