بازدید جمعی از فرهنگیان آران و بیدگل از مجتمع فولاد کویر