آغاز به کار چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت فولاد در اصفهان