غرفه فولاد کویر در نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی محیط زیست کشور