کیمیای آب...

۰۹ خرداد ۱۴۰۱ بازدید : 196
اشتراک گذاری

مجتمع فولاد کویر؛ پیشرو در مدیریت آب

۱۳۹۵: آغاز مطالعات استفاده از فاضلاب انسانی در صنعت
۱۳۹۶: خریداری تکنولوژی مدرن تصفیه فاضلاب انسانی از ایتالیا
۱۳۹۷: خرید فاضلاب شهری کاشان و لوله گذاری ۱۷ کیلومتری تا شرکت
۱۳۹۸: طراحی اولین تصفیه خانه صنعتی فاضلاب انسانی کشور
۱۳۹۹: آغاز عملیات اجرایی ساخت تصفیه خانه
۱۴۰۰: پیشرفت ۷۰ درصدی ساخت تصفیه خانه

 با موفقیت این پروژه ی ملی، مجتمع فولاد کویر "اولین شرکت ایرانی" خواهد بود که توانسته فاضلاب انسانی را به روش‌های روز دنیا تصفیه و در صنعت استفاده کند