مسئولیت اجتماعی در حوزه مهندسی خرید

در دو دهه گذشته مفهوم «مسئولیت اجتماعی» با جهت گیری دغدغه مندانه و آینده نگرانه به حوزه های محیط زیست، جامعه و اقتصاد، فعالیت شرکت های تولیدی را به سمت و سوی رویکردهای مسئولانه ی کسب و کار سوق داده است. از اين رو مجتمع فولاد كوير به عنوان بزرگترين توليد كننده ميلگرد كشور در بخش خصوصي، پياده سازي ساختار مسئولیت اجتماعی را در دستور كار خود قرار داده و در صدد است با اجرایی نمودن این ساختار، گامی ارزشمند در راستای نیل به توسعه پایدار برداشته و اثری ماندگار را در جامعه بر جای گذارد.
از این رو واحد مهندسی خرید نیز در همین راستا و همسو با اهداف این حوزه اقدامات ذیل را به انجام رسانده و در برنامه کاری خود قرار داده است:
-    توسعه همکاری با تامین کنندگان بومی منطقه
-    برگزاری فراخوان جذب تامین کنندگان در منطقه
-    کمک به تامین کنندگان در راستای ارتقا و بهبود فعالیت ها در منطقه