حمل و نقل

حمل و نقل

منطقه کاشان و آران و بیدگل با قرار گرفتن درکویر  مرکزی ایران و دسترسی مناسب به تمامی راه های ارتباطی کشور چه ریلی و چه جاده ای از دیرباز مورد توجه صنعت گران و صاحبان سرمایه قرارداشته است. قرارگیری مجتمع فولاد کویر در این منطقه از مزایای بزرگ این شرکت محسوب میشود.

 شرکت فولاد کویر با داشتن ناوگان اختصاصی حمل و نقل و همینطور سیستم پیشرفته بارگیری در حال حاضر قادر به بارگیری روزانه حدود 200 تریلر میباشد.

شرکت فولاد کویرتصمیم به احداث 12 کیلومتر ریل خط راه آهن کرده است تا با اتصال به راه آهن سراسری، حمل و نقل بارهای ارسالی سریع تر و به صرفه تر انجام شود.

به روز کردن سیستم انبارداری و بارگیری مجتمع فولاد کویر منجر به این شده است تا بارهای ارسالی برای مشتریان، حداکثر بیست و چهار ساعته به دست مشتری برسد.

با توجه به صادرات بالقوه شرکت فولاد کویر به کشورهای نزدیک و همسایه و همچنین کشورهایی بدون مرز زمینی با کشورمان ، باربری و ترابری شرکت فولاد کویر در اسرع وقت تمامی بارها را به تمامی بنادر کشور تحویل میدهد.

با خرید از شرکت فولاد کویر شما میتوانید اطمینان حاصل کنید که سریع ترین و ارزان ترین راه را برای دریافت بار خریداری شده خود انتخاب کرده اید.