بومی سازی و تاریخچه آن در مجتمع فولاد کویر

شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر با نام تجاری مجتمع فولاد کویر با هدف توسعه فرهنگی،اجتماعی و اقتصادی منطقه و ایجاد اشتغال از طریق سرمایه گذاری در بخش تولید در سال  1386به بهره برداری رسیده است.

با توجه به رویکرد این مجتمع در بدو تاسیس قراردادی با یکی از شرکت های معتبر در زمینه مهندسی معکوس جهت بومی سازی قطعات و تجهیزات خط تولید منعقد گردید.

در ابتدا کلیه قطعات مصرفی خط تولید قبل از نصب ، در اولویت مهندسی معکوس قرار گرفت. این روند بدین صورت ادامه یافت، تا در سال 1388 با محوریت واحد تکنولوژی (دفتر فنی و مهندسی) در مجتمع فولاد کویر تا به امروز نزدیک به 7000 قطعه مهندسی معکوس شده و در دستور ساخت قرار گرفت و با رفع نواقص و بهبود های مستمر به بهره برداری رسیده است.

 

فرآیند بومی سازی

 

 

 

آمار تعداد قطعات بومی سازی شده در سال های 1388 تا 1397