خريد مواد اوليه

واحد خريد مواد اوليه تدارک به موقع و با کيفيت کليه مواد اوليه مورد نياز واحدهاي مختلف توليد را از منابع موجود به شرح زير عهده دار مي باشد.

  • مواد اولیه و پایه خام تولید شامل: انواع شمش های فولادی با گرید های مختلف