750 هزار نهال توسط مجتمع فولاد کویر کشت شد

در راستای اجرایی شدن تفاهمنامه تولید 6 میلیون اصله نهال فیمابین مجتمع فولاد کویر و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان، 750 هزار نهال توسط مجتمع فولاد کویر کشت شد.  این تعداد نهال که تماما از گونه های بومی و سازگار با اقلیم کویری منطقه است در محل کمپ شهید مطهری اداره منابع طبیعی و آبخیزداری آران و بیدگل به زیر کشت رفته استتفاهمنامه تولید 6 میلیون اصله نهال در راستای پویش کاشت یک میلیارد اصله نهال در کشور، به امضا رسیده و طی آن مجتمع فولاد کویر متعهد می شود در بازه زمانی چهار ساله، سالانه یک و نیم میلیون اصله نهال تولید نماید.

رئیس هیات مدیره مجتمع فولاد کویر در این باره گفت: یکی از اقدامات بسیار ارزشمند این مجتمع طی 15 سال فعالیت خود در این منطقه کویری، کاشت و نگهداری از حدود 20 هزار اصله درخت سازگار با کویر است که خود اقدامی بسیار مسئولانه و اثربخش تلقی می شود. دکتر حسین زاده، تصریح کرد: این مجتمع بدلیل رویکرد ویژه خود به مساله توسعه پایدار، در اجرای طرح کاشت یک میلیارد اصله درخت در کشور پیشقدم شده و ایمان داریم که این اقدام، گامی مهم در بهبود شاخص های زیست محیطی و طبیعی است. نهضت کاشت یک میلیارد اصله نهال به ابتکار وزیر جهاد کشاورزی تقدیم رئیس جمهور شد و با امضای ریاست جمهوری به تصویب مجلس شورای اسلامی نیز رسید. در 100 سال گذشته بالغ بر 15 میلیارد اصله درخت در کره زمین نابود شده و سالانه حدود 36 میلیارد تن کربن در دنیا تولید می شود که سهم کشور ما حدود 642 میلیون تن در سال است. یکی از اهداف اجرای این طرح ملی، کاهش فاصله تولید و ترسیب کربن در کره زمین ذکر شده و تعهد استان اصفهان در اجرای پویش کاشت یک میلیارد نهال در کشور، 30 میلیون نهال طی چهار سال است. کاشت یک میلیارد اصله درخت در بازه زمانی چهار ساله در مناطق رویشی کشور در راستای کاهش کربن و گرمای زمین، محافظت از آب و خاک، مقابله با ریزگردها و حفاظت از زیست انسانی که جزو دستور کار کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد قرار دارد، برنامه‌ریزی و طراحی شده است.

۱۴ اسفند ۱۴۰۱