فولاد کویر رتبه برتر جشنواره تقدیر از برگزیدگان حوزه مسئولیت اجتماعی را کسب کرد

مجتمع فولاد کویر در دومین رویداد تقدیر از فعالان و بنگاههای اقتصادی فعال در حوزه مسئولیت اجتماعی موفق شد، رتبه برتر را در حوزه فعالیت های اجتماعی بدست آورد.

این مجتمع در این ارزیابی موفق شد در میان صدها شرکت شرکت کننده در فرایند ارزیابی، به جمع شرکت های برتر راه یافته و  مورد تقدیر قرار گیرد.

این جشنواره، برای دومین بار و به ابتکار  کمیسیون مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی استان اصفهان برگزار شد و در فرایند آن، شرکت های فعال در حوزه مسئولیت اجتماعی در سه زمینه ی اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی مورد ارزیابی قرار گرفتند.

مجتمع فولاد کویر از سال 1399 با آغاز استقرار ساختار مسئولیت اجتماعی (26000)، بصورت هدفمند، علمی و ساختاریافته و با نگاهی داوطلبانه و مسئولانه، وارد فاز اجرایی و عملیاتی این رویکرد آینده نگرانه در حوزه صنعت شد.

همچنین همزمان با تدوین اولین استاندارد ملی مسئولیت اجتماعی، فولاد کویر بعنوان اولین شرکت ایرانی و داوطلب، پیاده سازی این استاندارد را در حوزه سازمانی خود آغاز کرد.

۱۸ بهمن ۱۴۰۱