بازدید اعضای هیات مدیره انجمن روابط عمومی ایران از مجتمع فولاد کویر

اعضای هیئت مدیره انجمن روابط عمومی ایران و شورای نمایندگی این انجمن در شهرستان کاشان از مجتمع فولاد کویر بازدید کردند.

رئیس انجمن روابط عمومی ایران در این بازدید در نشست با جمعی از اعضای هیات مدیره، مدیران و کارشناسان مجتمع فولاد کویر اظهار داشت: توسعه تکنولوژی های نوین ارتباطی و گسترش نقش ارتباطات و دانش روابط عمومی در رسیدن به اهداف اساسی ساختارهای مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در عصر جدید، موجب شده است که تقویت ساختارها و روش های علمی و اجرایی در حوزه ارتباطات و روابط عمومی ضرورتی دوچندان پیدا کند.

دکتر رفیعی افزود: حوزه صنعت بعنوان فراهم کننده ی زیرساخت و ملزومات اساسی توسعه اقتصادی جامعه، نیازمند توسعه دانش ارتباطات و روابط عمومی در حوزه های مختلف کاری خود بوده و از سوی دیگر، نهادهای علمی و تخصصی، در چارچوب اهداف خویش به ترویج اصول حرفه‌ای گرایی روابط عمومی و توسعه فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی می اندیشند.

در این نشست، اعضای هیات مدیره انجمن روابط عمومی ایران با فعالیت ها و اقدامات مجتمع فولاد کویر در حوزه های مختلف ارتباطات، روابط عمومی، توسعه سرمایه های انسانی و همچنین مسئولیت های اجتماعی آشنا شده و از خطوط تولید و پروژه های توسعه این مجتمع بازدید کردند.

در این نشست مقرر شد به منظور تحقق اهداف  مشترک این دو نهاد صنعتی و علمی در حوزه صنعت و ارتباطات و نیز اشاعه دانش تئوری و تجربی در حوزه ارتباطات، تفاهمنامه همکاری بین انجمن روابط عمومی ایران و مجتمع تولیدی فولاد سپید فراب کویر منعقد گردد.

۰۱ بهمن ۱۴۰۱