بازدید جمعی از فرهنگیان آران و بیدگل از مجتمع فولاد کویر

بازدید جمعی از فرهنگیان آران و بیدگل از مجتمع فولاد کویر

جمعی از فرهنگیان شهرستان آران و بیدگل صبح امروز با حضور در مجتمع فولاد کویر، در راستای آگاهی و اطلاع از ماهیت فعالیت های صنعتی این مجتمع با اعضای هیات مدیره و جمعی از مدیران این‌مجموعه ی صنعتی به دیدار و گفت و گو نشستند.
در این دیدار، فرهنگیان شهرستان آران و بیدگل در فضایی صمیمانه و سازنده، با فعالیت های مجتمع فولاد کویر در حوزه های تولید، صادرات، نو آوری، مسئولیت اجتماعی و توسعه پایدار آشنا شدند.
این دیدار گامی اثربخش و سازنده در راستای آگاهی بانیان علم و تربیت جامعه از ماهیت و جایگاه حقیقی صنعت توسعه محور فولاد می باشد که با رویکردی درست و خارج از فضاسازی های رسانه ای خارج از دایره ی انصاف و حقیقت است.
در این حضور، فرهنگیان شهرستان آران و بیدگل از پروژه در حال اتمام  تصفیه خانه تکمیلی مجتمع فولاد کویر و همچنین خطوط تولید ابن مجتمع بازدید کردند

۱۹ شهریور ۱۴۰۱