انجام موفقیت آمیز ممیزی استانداردهای محیط زیست، ایمنی و بهداشت و آموزش در مجتمع فولاد کویر

انجام موفقیت آمیز ممیزی استانداردهای محیط زیست، ایمنی و بهداشت و آموزش در مجتمع فولاد کویر

 

ممیزی استانداردهای محیط زیست ((14001، ایمنی و بهداشت (45001) و آموزش (21001) با حضور ممیزان شرکت DQS آلمان در مجتمع فولاد کویر انجام شد.

معاون منابع انسانی مجتمع فولاد کویر با اعلام این خبر، ضمن قدردانی از تمامی واحد های سازمان که در پیاده سازی، اجرا و ارزش نهادن به نظامهای استاندارد همکاری داشته اند، اظهار داشت: مجتمع فولاد کویر در حال توسعه فیزیکی است و توسعه محتوایی پیش از توسعه فیزیکی در این مجتمع ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

مهندس فلاح زاده تاکید کرد: در حال حاضر بصورت مجدانه به دنبال ایجاد ساختارهای درست توسعه محتوایی هستیم و امید داریم با پیاده سازی نظام های درست مدیریتی در حوزه های مختلف، شاهد شکل گیری فرهنگ ایمنی، رفتارهای شهروندی، توسعه نگر، رشد یافته و متعالی باشیم.

استاندارد 14001 یا سیستم مدیریت زیست محیطی از استاندارد های سازمان بین المللی ایزو است که الزاماتی را برای حفاظت از محیط زیست دارد. این استاندارد همچنین می تواند پوشش دهنده بسیار خوبی به قوانین و مقررات دولتی درحوزه محیط زیست باشد، زیراکه الزامات این استاندارد فراتر از قوانین و استانداردهای ملی است.

ایزو ۴۵۰۰۱ یک استاندارد در زمینه مدیریت سیستم‌های ایمنی و بهداشت شغلی است که هدف آن کاهش بیماری‌ها و آسیب‌های شغلی است. سازمان بین‌المللی استانداردسازی ایزو ۴۵۰۰۱  را به عنوان یک مبنای بین المللی در جهت سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای طراحی و تکوین نموده است.

استاندارد 21001 ابزار مدیریت عمومی برای سازمان‌هایی است که محصولات و خدمات آموزشی به صورت حرفه ای ارائه می‌نمایند و قادر به برآورده نمودن نیازهای فراگیران و سایر ذی‌نفعان هستند و از جمله مزایای پیاده سازی آن می توان به هماهنگی بهتر اهداف و فعالیت‌ها با سیاست ها، ارائه آموزش کیفیت فراگیر و عادلانه برای تمامی افراد، ابزارهای ارزیابی و فرآیندهای پایدار برای نشان دادن افزایش اثربخشی و کارایی، افزایش اعتبار سازمان، مشارکت گسترده ذی‌نفعان و برانگیختن تعالی و نوآوری در سازمان اشاره کرد.

در پایان ممیزی استانداردهای محیط زیست ((14001، ایمنی و بهداشت (45001) و آموزش (21001) مجتمع فولاد کویر توسط ممیزان شرکت DQS آلمان، استانداردها برای سومین سال پیاپی تمدید شد.

۰۵ مرداد ۱۴۰۱