مجتمع فولاد کویر بعنوان شرکت برتر کشور در حوزه منابع انسانی انتخاب شد

مجتمع فولاد کویر در ششمین کنفرانس مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران و پنجمین دوره ارزیابی ملی جایزه منابع انسانی بر اساس مدل 34000 بعنوان شرکت برتر کشور در حوزه منابع انسانی انتخاب شد.

مجتمع فولاد کویر در سال جاری برای اولین بار در این ارزیابی حضور یافت و طبق نظر تیم ارزیاب استاندارد در میان بیش از 280 شرکت، به جمع 44 شرکت مرحله ارزیابی نهایی راه یافت و موفق به دریافت نشان بلورین این ارزیابی شد.

معاون منابع انسانی مجتمع فولاد کویر با اعلام این خبر اظهار داشت: پیاده سازی مدل 34000، سازمان ها را قادر می سازد تا با بررسی وضع موجود مدیریت منابع انسانی خود، پروژه ها و اقدامات بهبود و توسعه آنها را فراهم نمایند.

مهندس فلاح زاده با تقدیر از کارکنان و کارشناسان واحد منابع انسانی مجتمع فولاد کویر، تاکید کرد: دریافت نشان برتر در حوزه منابع انسانی، حاصل تلاش های دغدغه مندانه در راستای ارج گذاری به سرمایه های ارزشمند و ارزش آفرین انسانی این مجتمع است.

پیاده سازی مدل 34000 در مجتمع فولاد کویر را گامی اساسی در جهت ارتقای شاخصه های کمی و کیفی مدیریت منابع انسانی در این مجموعه و در سطح منطقه و کشور ارزیابی و تاکید کرد: کارکنان مجتمع فولاد کویر، سرمایه های ارزشمند و ارزش آفرین هستند که شایسته ی اهتمام ویژه می باشند.

وی تصریح کرد: هدف از طراحی مدل 34000، بررسی نظام مند، جامع و یکپارچه سیستم منابع انسانی با رویکرد علمی است تا  شرکت ها بتوانند جهت ارزیابی و ارتقاء سیستم منابع انسانی خود از این مدل استفاده کنند.

وی خاطرنشان کرد: مدل 34000 شامل متغیرهای در حوزه فرایندها و نگرش های منابع انسانی است و در 7 سطح بلوغ وضعیت سازمان را ارزیابی کرده و ارتقاء می بخشد.

آیین ششمین کنفرانس مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران و پنجمین دوره ارزیابی ملی جایزه منابع انسانی بر اساس مدل 34000در مراسمی که به صورت آنلاین و حضوری با بیش از 1000 شرکت کننده برگزار شد، با معرفی سازمان‌های برتر پایان یافت.

در این مراسم که با حضور ریاست محترم دانشگاه تهران ـ دکتر سید محمد مقیمی ـ و دکتر طاهر روشندل اربطانی ـ رئیس محترم دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ـ و دکتر آرین قلی پور دبیر کنفرانس،تندیس و لوح تقدیر شرکت های برتر به مدیران عامل و نمایندگان شرکت ها اهدا شد.

مجتمع فولاد کویر در ششمین کنفرانس مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران و پنجمین دوره ارزیابی ملی جایزه منابع انسانی بر اساس مدل 34000 بعنوان شرکت برتر کشور در حوزه منابع انسانی انتخاب شد.

۱۱ اسفند ۱۴۰۰