اولین خانه فرهنگ کار شهرستان آران و بیدگل و شمال استان اصفهان در مجتمع فولاد کویر افتتاح شد.

خانه فرهنگ کار مجتمع فولاد کویر افتتاح شد

 

اولین خانه فرهنگ کار شهرستان آران و بیدگل و شمال استان اصفهان در مجتمع فولاد کویر افتتاح شد.

رئیس هیات مدیره مجتمع فولاد کویر در این مراسم اظهار داشت: کار و تلاش در دین اسلام و همچنین در فرهنگ غنی ایران و بویژه مردم منطقه آران و بیدگل و کاشان همواره مقدس و مورد احترام و ستایش بوده و هست.

دکتر حسین زاده، به تحریم های ظالمانه ی خارجی علیه اقتصاد و تولید کشور اشاره کرد و افزود: تنها راه برون رفت از چالش های ناشی از این محدودیت ها، توجه و التزام ویژه به فرهنگ کار، کارآفرینی و تلاش است.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان آران و بیدگل نیز در این نشست گفت: نگاه مجتمع فولاد کویر به کار یک نگاه متعالی است و این شرکت کارکنان خود را بعنوان سرمایه های انسانی قلمداد کرده و برای تعالی این سرمایه ارزشمند و ارزش آفرین تلاش می کند.

دکتر حسن اربابی، اقدامات مجتمع فولاد کویر در حوزه کارفرمایی و فرهنگ کار را الگوی مناسبی برای سایر مجموعه های تولیدی شهرستان ذکر کرد و گفت: این مجتمع در تمامی حوزه های حقوقی، مالی، رفاهی و فرهنگی اقدامات مبتکرانه و ارزشمندی برای کارکنان خود انجام داده و در حال انجام است که وظیفه خود می دانیم از این اقدامات قدردانی نماییم.

رئیس شعبه تامین اجتماعی شهرستان آران و بیدگل نیز در این مراسم با بیان اینکه سرمایه گذاری در حوزه منابع انسانی یکی از اثربخش ترین سرمایه گذاری هاست، گفت: مجتمع فولاد کویر از این حیث بدون تردید پیشروترین شرکت در شهرستان آران و بیدگل است که آمار بسیار پایین بیمه بیکاری، رقم واقعی حقوق پرداختی کارکنان و رعایت حقوق و قوانین کارگری و کارفرمایی از مصادیق این نگاه می باشد.

جعفری تاکید کرد: فعالیت این مجتمع و اشتغال ایجاد شده در آن، چرخه و زنجیره اثربخش و ارزش آفرین اقتصادی را در منطقه و کشور ایجاد کرده و می تواند ظرفیت های بسیار مهم دیگری را نیز در حوزه اقتصادی و خلق ثروت برای منطقه و سرمایه گذاران صنایع فراهم کند.

در این مراسم، اولین خانه فرهنگ کار شهرستان آران و بیدگل با حضور اعضای کمیته کارگری شهرستان در مجتمع فولاد کویر افتتاح شد.

خانه هاي فرهنگ كار و تلاش، مراكزي هستند که به منظور رصد مؤلفه هاي فرهنگ كار و ترويج برنامه هاي مربوط به آن فعاليت کرده و اين بستر را فراهم مي كند كه با استفاده از دو نهاد خانواده و آموزش، ابعاد مختلف فرهنگ كار را به جامعه شناسانده و در جهت ارتقاء آن فعاليت نمايند.

از جمله اهداف تاسیس خانه های فرهنگ کار می توان به مورادی همچون توانمندسازي نيروي كار از لحاظ روحي و جسمي در ابعاد فردي و اجتماعي، ترويج فرهنگ استفاده از توليدات داخلي و حمايت از توليد ملي، ترويج فرهنگ كار و كارآفريني، تقويت زمينه هاي ابتكار و خلاقيت نيروي كار و شناسايي كارگران و كارفرمايان نمونه و خلاق، ارتقاي روحيه همكاري و كارتيمي و تقويت و توسعه مشاركت در فضاي كار وتلاش، ايجاد و تقويت نشاط اجتماعي، ترويج فرهنگ بهره وري و اثربخشي، مهارت آموزي، هويت كارگري، بهبود رفتار و روابط انساني در محيط كار، شناسايي قابليت هاي فرهنگي و هنري جامعه كار و تلاش و جهت بخشي و تقويت آن، معرفي و ارج نهادن به نخبگان هنري و فرهنگي جامعه كارو تلاش، ترويج فرهنگ خير جمعي و تعاون و رصد و ارزيابي وضعيت فرهنگ كار در محيط هاي كار و تلاش به منظور دستيابي به راهكارهاي ارتقاء فرهنگ كار و بهره وري نيروي كار اشاره کرد.

۱۹ بهمن ۱۴۰۰