پیشرفت 55 درصدی احداث تصفیه خانه تکمیلی پساب مجتمع فولاد کویر

طراحی، تامین و ساخت تجهیزات تصفیه خانه تکمیلی پساب مجتمع فولاد کویر با پیشرفت فیزیکی 55 درصد در حال انجام است.
به گزارش روابط عمومی مجتمع فولاد کویر، این تصفیه خانه با هدف تامیـن آب پایدار برای مجتمع فولاد کویر از محل فاضلاب شهری کاشان، حفظ محیط زیسـت وایجاد محدودیت در بهره برداری از آبهای زیرزمینی با سرمایه گذاری گسترده و آینده نگرانه در حال اجراست.
برای انجام این پروژه ی مسئولانه، ۹۰ لیتر بر ثانیه پساب فاضلاب کاشان خریداری و خط انتقال آن تا محل مجتمع فولاد کویر به طول 17 کیلومتر به انجام رسیده است.
مجتمع فولاد کویر بعنوان صنعت پیشگام کشور در عرصه رعایت استانداردهای زیست محیطی و همچنین رکورد دار مصرف کم آب در میان صنایع فولادین کشور، این تصفیه خانه را با بهره گیری از تکنولوژی MBR که یکی از به روزترین روشهای تصفیه فاضلاب و پساب در دنیاست، در فضایی به وسعت ۲۰ هزار متر مربع احداث می کند.
با اجرای این پروژه مهم زیست محیطی و پیشرفته، آب تصفیه شده ی حاصل از تصفیه خانه کاشان که در حال حاضر بدون هیچ گونه استفاده ای در محیط طبیعی رها شده و موجب ایجاد آلودگی های محیطی می گردد، با استفاده از به روزترین تکنولوژی تصفیه فاضلاب، تصفیه شده و جهت استفاده در صنعت مورد بهره برداری قرار می گیرد.
کیفیت آب خروجی این تصفیه خانه در حد استانداردهای آب قابل شرب است و تکنولوژی آن محصول شرکت پرت ایتالیا و مدیریت طرح بر عهده شرکت زلال فراب کویر است.
احداث این تصفیه خانه با رویکرد بومی سازی و ارتقای دانش فنی داخل کشور انجام شده و طراحی آن توسط مهندسان خارجی و بخش عمده ای از ساخت، تامین و نصب توسط مهندسان ایرانی صورت گرفته است.
آب حاصل از این تصفیه خانه در سیستم خنک کننده خطوط تولید این مجتمع مورد استفاده و بازچرخانی مجدد قرار می گیرد و هیچ گونه پساب خروجی نخواهد داشت.

۰۱ آذر ۱۴۰۰