استاندارد ملی مسئولیت اجتماعی و خیر همگانی برای اولین بار در کشور در مجتمع فولاد کویر استقرار می یابد

مدیر عامل مجتمع فولاد کویر اظهار داشت: به همت و ابتکار داوطلبانه ی این مجتمع، استاندارد ملی مسئولیت اجتماعی و خیر همگانی برای اولین بار در فولاد کویر استقرار می یابد.

احمد خوروش، با اعلام این خبر افزود: هدف از استقرار این استاندارد در شرکت، گام برداشتن در راستای اهداف کسب و کار مسئولانه، توجه و تاکید مضاعف بر رعایت استانداردها، بهبود کیفیت زندگی کارکنان، ذی­نفعان و توسعه جامعه پیرامونی با بهره­گیری از تدوین و استقرار برنامه­های اقدام مسئولانه است.

وی مجتمع فولاد کویر را مجموعه ای پیشرو و شاخص در حوزه های تولید، کیفیت، صادرات و توسعه نگری در میان تولید کنندگان محصولات فولادی در کشور توصیف کرد و گفت: این مجتمع همواره همراستا با رشد و توسعه اقتصادی خود، به تحقق اهداف کسب و کار مسئولانه و تامین منافع اجتماعی و احترام به ذینفعان خود اندیشیده است.

خوروش حاصل و نمود عینی و ساختارمند این اندیشه و دغدغه مندی مسئولانه را آغاز پیاده سازی ساختار مسئولیت اجتماعی در این مجتمع دانست و افزود: این رویکرد با هدف دستیابی به توسعه پایدار و آینده نگرانه با سه رویکرد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی است و مجتمع فولاد کویر در تلاش است که ضمن رعایت شاخص ها و استاندارد های زیست محیطی، رشد و توسعه اقتصادی خود را با رویکرد تامین منافع و نیازهای اجتماعی، ذینفعان و جامعه پیرامونی محل استقرار، دنبال کند.

مدیرعامل مجتمع فولاد کویر اظهار داشت: استاندارد مسئولیت اجتماعی و خیرهمگانی مرجع علمی و کاربردی استقرار مسئولیت اجتماعی و ایجاد رویکردهای متوازن در توجه به انتظارات و نیازمندیهای ذی­نفعان در مجتمع فولاد کویر است.

وی استاندارد مسئولیت اجتماعی را مجموعه‌ای از توصیه‌ها دانست که هدف آن کمک به سازمان برای بررسی و برنامه‌ریزی هدفمند استراتژی‌های مسئولیت اجتماعی و همراستا سازی  اصول و اهداف خود با اقدامات مؤثر است.

وی اضافه کرد: فولاد کویر باور بر این است که اهداف توسعه پایدار، در عین اینکه مسئولیت پذیری اجتماعی را ارتقا می بخشد، فرصت های تجاری جدیدی را برای جامعه نه تنها در سطح منطقه ای و ملی بلکه در سطح بین المللی می گشاید.

وی تاکید کرد: توجه به مسئولیت اجتماعی به معنی داشتن تجارت پایدار و به دنبال آن به معنای اطمینان از استمرار رشد سودآور به همراه متعادل کردن منافع سهام داران، جامعه، و دیگر ذی نفعان است.

 احمد خوروش به استقرار استاندارد ملی مسئولیت اجتماعی و خیر همگانی برای اولین بار در کشور در این مجتمع اشاره کرد و گفت: این استاندارد برخلاف برخی دیگر از استانداردهای معروف ISO، هیچ گواهینامه ای ارائه نمی دهد و در عوض به عنوان چارچوبی برای  ایجاد تفکر سیستمی در حوزه مسئولیت اجتماعی در سازمان ها می باشد.

وی تاکید کرد: این استاندارد  روش های مسئولیت پذیر اجتماعی را به سازمان ها  نشان خواهد داد.

۱۲ آبان ۱۴۰۰