مجتمع فولاد کویر عضو انجمن مدیریت سبز ایران شد

معاون منابع انسانی مجتمع تولیدی فولاد کویر، از عضویت این شرکت در انجمن مدیریت سبز ایران خبر داد.

مهندس فلاح زاده، با بیان اینکه مشارکت با نهادهای علمی و تخصصی زمینه ساز تبادل تجربیات و دانش در راستای توسعه هوش سبز در سازمان است، اظهار داشت: مجتمع فولاد کویر هموراه در تلاش است در مسیر توسعه کسب و کار مسئولانه با رویکردهای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی گام بردارد.

وی افزود: همسویی مسئولیت های زیست محیطی و اقتصادی در این مجتمع، نشان بارزی از هوش، بلوغ و تعالی فکری سازمانی است و چشم انداز روشنی از حرکت این مجتمع در مسیر توسعه پایدار را ترسیم می کند.

مجتمع فولاد کویر در حوزه محیط زیست افتخاراتی همچون کسب تندیس سیمین صنعت سبز کشور، شرکت برگزیده در کنفرانس و جایزه بین المللی برند سبز و همچنین استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی (14001) را در کارنامه دارد.

انجمن مديريت سبز ايران تشکلی است که در اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن  وکشاورزی ایران به ثبت رسیده است و دامنه فعالیت آن بر سازمان ها (تولیدی، خدماتی و عمومی) متمرکز است و بر گسترش دانش و فرهنگ مدیریت سبز که به معنی همگرایی مسئولیت های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی سازمان ها است تمرکز دارد.

۱۸ مهر ۱۴۰۰