نشست تخصصی «صنایع و امنیت پایدار اجتماعی» در مجتمع فولاد کویر برگزار شد

نشست تخصصی «صنایع و امنیت پایدار اجتماعی» با مشارکت صنایع بزرگ منطقه شمال استان اصفهان و فرماندهی انتظامی استان اصفهان در مجتمع فولاد کویر برگزار شد.

در این نشست که با حضور فرماندار، بخشدار و رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان آران و بیدگل، مدیران و کارشناسان مجتمع های تولیدی سایپا، فولاد امیر کبیر، دنیای مس، توزین الکتریک، درین، هامون نایزه و مدیران شهرک های صنعتی هلال و سلیمان صباحی آران و بیدگل برگزار شد، نقش صنایع تولیدی در حفظ امنیت پایدار اجتماعی مورد بررسی و نقد و نظر قرار گرفت.

سرهنگ عزیزاله سپهوند، رئیس پلیس پیشگیری جرائم فرماندهی نیروی انتظامی استان اصفهان در این نشست اظهار داشت: وظیفه ی ناجا حفظ امنیت اجتماعی است که منشا و ریشه ی آن تولید و فعالیت های اشتغالزا و درآمد زای صنعتگران و تولید کنندگان است.

وی ارتباط امنیت اجتماعی با  فعالیت های صنعتگران را پیوندی مستقیم و معنادار ذکر کرد و گفت: آموزش و فرهنگ سازی امنیت، با هدف ارتقای سطح آگاهی اجتماعی پیش زمینه ی اساسی کاهش جرایم و دستیابی به امنیت پایدار اجتماعی است.

وی امنیت و توسعه ی متوازن را دو عنصر وابسته به یکدیگر توصیف کرد و گفت: تعامل پلیس و صنعت در این حوزه می تواند نقشی تعیین کننده و اثرگذار ایفا کرده و موجب افزایش سطح آگاهی شهروندان و تامین زیرساخت های آگاهی بخشی جامعه گردد.

فرماندار شهرستان آران و بیدگل نیز در این نشست اظهار داشت: در علوم سیاسی و اجتماعی، امنیت بعنوان یکی از اصول اساسی تحقق حکمرانی خوب محسوب می شود.

دکتر اسماعیل بایبوردی، افزود: بین وجود آسیب های اجتماعی و امنیت رابطه ای معنادار وجود دارد و تامین امنیت همه جانبه و پایدار بعنوان یکی از نیازهای اساسی شهروندان و ارکان و نهادهای اجتماعی محسوب می شود.

دکتر حسین زاده، رئیس هیات مدیره مجتمع فولاد کویر نیز در این مراسم با بیان اینکه مجتمع فولاد کویر در راستای راهبرد کسب و کار مسئولانه ی خود همواره به مسئله مسئولیت اجتماعی توجه داشته است، اظهار داشت: این نگاه با سه رویکرد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی بصورت ویژه به حوزه اجتماعی معطوف شده و امید داریم با برنامه ریزی ها و انجام اقداماتی اثربخش در این حوزه، شاهد ارتقای شاخص های توسعه بخش و نیل به توسعه پایدار باشیم.

امیر سلطان محمدی، مجری طرح آموزش فرماندهی استان اصفهان نیز در این نشست اظهار داشت: پلیس در راستای شعار راهبردی سال 1400 به دنبال ایجاد تعاملی اثربخش با صاحبان صنایع است تا از یک سو به رفع مشکلات و مانع زدایی از تولید رسیدگی کند و از سوی دیگر، با مشارکت صنایع بتواند سطح امنیت اجتماعی را ارتقا بخشد.

وی انتشار کتابچه ی آموزشی «نسیم آگاهی بخش» توسط پلیس پیشگیری جرایم را اقدامی اثرگذار در افزایش آگاهی اجتماعی برای مقابله با اقدامات مجرمانه ذکر کرد و گفت: صنایع به عنوان بخش بزرگی از جامعه با حفظ هوشیاری، تجهیز به مهارت های اجتماعی و افزایش میزان آگاهی های خود در حوزه پیشگیری از آسیب ها و جرائم، قادر هستند مشارکتی فعال در ایجاد امنیت پایدار داشته باشند.

کتابچه نسیم آگاهی بخش، در بر دارنده ی روشهای پیش گیری از وقوع انواع جرایم اجتماعی، تحت نظارت پلیس آگاهی کشور تهیه و تدوین شده است.

 

۲۳ تیر ۱۴۰۰