انجام موفقیت آمیز ممیزی استانداردهای محیط زیست، ایمنی و بهداشت و آموزش در مجتمع فولاد کویر

ممیزی استانداردهای محیط زیست ((14001، ایمنی و بهداشت (45001) و آموزش (21001) با حضور ممیزان شرکت DQS آلمان در مجتمع فولاد کویر انجام شد.

سرممیز شرکت DQS آلمان در آیین اختتامیه ممیزی استانداردهای مجتمع فولاد کویر با بیان اینکه از جمله نقاط قوت مجتمع فولاد کویر حرکت این سازمان به سمت بهبود شاخص هاست، افزود: بررسی و ثبت حوادث و شبه حوادث در این مجتمع به خوبی انجام می شود و تحلیل داده ها در این زمینه مطلوب است.

مهندس خانعلی، برخورداری از کارکنان با انگیزه و متخصص را از دیگر نقاط قوت فولاد کویر برشمرد و تصریح کرد: خوشبختانه زیرساخت های منابع انسانی در این سازمان به خوبی تعریف شده و مبتنی بر روش های علمی و نیازسنجی درست است.

وی فرایندهای ارزیابی عملکرد، مدیریت عملکرد و نظام پاداش را در این مجتمع در مسیر رشد ارزیابی کرد و گفت: حوزه هایی همچون کنترل عملیات، شناسنامه فرایند ها و نظام شایستگی از بخش هایی است که در این مجتمع قابلیت بهبود دارد.

معاون منابع انسانی مجتمع فولاد کویر نیز در پایان این آیین با قدردانی از تمامی واحد های سازمان که در پیاده سازی، اجرا و ارزش نهادن به نظام های استاندارد همکاری داشته اند، اظهار داشت: مجتمع فولاد کویر در حال توسعه فیزیکی است و توسعه محتوایی پیش از توسعه فیزیکی در این مجتمع ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

مهندس فلاح زاده تاکید کرد: در حال حاضر بصورت مجدانه به دنبال ایجاد ساختارهای درست توسعه محتوایی هستیم و امید داریم با پیاده سازی نظام های درست در حوزه های مختلف، شاهد شکل گیری فرهنگ ایمنی، رفتارهای شهروندی، توسعه نگر، رشد یافته و متعالی باشیم.

در پایان ممیزی استانداردهای محیط زیست ((14001، ایمنی و بهداشت (45001) و آموزش (21001) مجتمع فولاد کویر توسط ممیزان شرکت DQS آلمان، استانداردها برای دومین سال پیاپی بدون عدم تطابق تمدید شد.

۰۷ تیر ۱۴۰۰