نگرش تخصصی و علمی فولاد کویر در حوزه صنعت ستودنی است

رئیس ستاد توسعه فناوری نانو معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور گفت: نگرش تخصصی و علمی فولاد کویر به مسائل مختلف در حوزه صنعت ستودنی و نشان از شکل گرفتن یک صنعت واقعی در کشور است.

دکتر سرکار در بازدید از مجتمع فولاد کویر با تحسین هرم منابع انسانی مجتمع فولاد کویر، تصریح کرد: بعید می دانم در صنایع فولادی کشور چنین هرم نیروی انسانی از لحاظ سنی و رتبه وجود داشته باشد و بدون تردید یکی از عوامل پویایی این مجموعه، نیروی انسانی آن است.

وی تصریح کرد: همیشه دولت ها به دنبال ایجاد شغل بوده اند اما از کیفیت شغل های ایجاد شده صحبتی به میان نیامده است. این در حالی است که عدم توجه به کیفیت شغل، موجب بروز پدیده بیکاری پنهان می شود.

وی با بیان اینکه تجربه کاری و تحصیلات باید در رتبه شغلی مد نظر قرار گیرد، گفت: اطمینان دارم با نگاه به وضعیت کنونی هرم شغلی مجتمع فولاد کویر و محاسبه ارزش شغلی این مجموعه، نتیجه بدست آمده در مقایسه با سایر صنایع فولاد وضعیت مطلوب و متفاوتی را به ما نشان می دهد.

دکتر سرکار، تصریح کرد: ما در کشور با پدیده مهاجرت تخصصی روبرو هستیم که بسیار فاجعه آمیز تر از مهاجرت فیزیکی است.

وی با تاکید بر اینکه باید تدبیری اندیشید که وضعیت شغلی این منطقه به سمت تخصصی شدن تغییر یابد، اظهار داشت: صنعتی مثل فولاد کویر با چنین هرم تخصصی و جذب نیروهای بومی مایه افتخار است و با نگرش حاکم بر این شرکت می توان سطح تخصص موجود در منطقه را ارتقا داد.

دکتر سعید سرکار با بیان اینکه میان کارخانه و صنعت تفاوت اساسی وجود دارد، اظهار داشت: کارخانه یک واحد ایستاست و در آن پویایی دیده نمی شود ولی در صنعت با یک موجود زنده و پویا روبرو هستیم که برای رشد به تکنولوژی نیاز دارد.

وی با اشاره به اینکه در کشور ایران اغلب شاهد شکل گیری کارخانجات هستیم، تصریح کرد: در حوزه نساجی اغلب شاهد شکل گیری کارخانجات هستیم به جای صنعت نساجی.

وی گفت: تلاش مدیران این مجتمع بر این بوده و هست که به سمت صنعت دانش بنیان حرکت کنند و این نگاه موجب می شود که این مجتمع حتی قادر باشد وارد بازار جهانی شده و محصولات با ارزش افزوده بالا تولید کند.

رئیس ستاد توسعه فناوری نانو معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور بر لزوم برقراری ارتباط میان صنعت و دانشگاه تاکید کرد و گفت: تنها راه برقراری این ارتباط در کشور ما شرکت های دانش بنیان هستند و مجموعه های صنعتی می توانند از طریق تصاحب و شراکت با شرکت های دانش بنیان در این راستا اقدام کنند.

در بازدید یک روزه رئیس ستاد توسعه فناوری نانو معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور از مجتمع فولاد کویر همچنین گزارشی از وضعیت تکنولوژی و فناوری به کار رفته در صنعت فولاد کویر توسط معاون تکنولوژی این شرکت جناب آقای مهندس رشیدی؛ گزارشی از سطح اتوماسیون و سیستم های فناورانه ارتباطی و صنعتی توسط معاون فناوری اطلاعات این مجتمع جناب آقای مهندس زارع؛ گزارشی از پروژه تصفیه خانه تکمیلی پساب و سیستم بازچرخانی آب توسط مدیرعامل شرکت زلال فراب کویر جناب آقای مهندس طرفه و همچنین گزارشی از وضعیت سرمایه انسانی، تخصص گرایی، اشتغالزایی و اشتغال پایدار توسط مجتمع فولاد کویر از سوی معاون محترم منابع انسانی مجتمع جناب آقای مهندس فلاح زاده ارائه گردید.

۰۲ تیر ۱۴۰۰