پذیره نویسی اوراق صکوک مرابحه شرکت فولاد سپید فراب کویر

پیرو اطلاعیه شماره143571/181مورخ16/10/1402مبنی بر پذیره نویسی اوراق مرابحه شرکت واسط مالی دی
پنجم(با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت فولاد سپید فراب کویر(سهامی عام)به اطلاع میرساند؛
🔸پذیره نویسی اوراق مذکور به مدت3روز کاری از روز یکشنبه مورخ24/10/1402تا روز سه شنبه مورخ26/10/1402در بورس اوراق بهادار تهران انجام خواهد شد.
🔸شایان ذکر است سررسید اوراق مذکور مورخ24/10/1405بوده و سایر شرایط پذیره نویسی اوراق مطابق مفاداطلاعیه فوق الذکر میباشد.

لینک خبر

۲۴ دی ۱۴۰۲