انجام موفقیت آمیز ممیزی استانداردهای محیط زیست، ایمنی و بهداشت و آموزش در مجتمع فولاد کویر

ممیزی استانداردهای محیط زیست (۱۴۰۰۱، ایمنی و بهداشت (۴۵۰۰۱) و آموزش (۲۱۰۰۱) با حضور ممیزان شرکت DQS آلمان در مجتمع فولاد کویر انجام شد.
معاون منابع انسانی مجتمع فولاد کویر با اعلام این خبر، ضمن قدردانی از تمامی واحد های سازمان که در پیاده سازی، اجرا و ارزش نهادن به نظامهای استاندارد همکاری داشته اند، اظهار داشت: مجتمع فولاد کویر در حال توسعه فیزیکی است و توسعه محتوایی پیش از توسعه فیزیکی در این مجتمع ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
مهندس فلاح زاده تاکید کرد: به دلیل تیم سازی درست در حوزه شناسایی ریسک ها، همچنین ارزش گذاری سازمان در حوزه فرآیندی، شاهد شکل گیری فرهنگ رشد و توسعه نگر و متعالی هستیم.

استاندارد ۱۴۰۰۱ یا سیستم مدیریت زیست محیطی از استاندارد های سازمان بین المللی ایزو است که الزاماتی را برای حفاظت از محیط زیست دارد. این استاندارد همچنین می تواند پوشش دهنده بسیار خوبی به قوانین و مقررات دولتی درحوزه محیط زیست باشد، زیراکه الزامات این استاندارد فراتر از قوانین و استانداردهای ملی است.
ایزو ۴۵۰۰۱ یک استاندارد در زمینه مدیریت سیستم‌های ایمنی و بهداشت شغلی است که هدف آن کاهش بیماری‌ها و آسیب‌های شغلی است. سازمان بین‌المللی استانداردسازی ایزو ۴۵۰۰۱  را به عنوان یک مبنای بین المللی در جهت سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای طراحی و تکوین نموده است.
استاندارد ۲۱۰۰۱ ابزار مدیریت عمومی برای سازمان‌هایی است که محصولات و خدمات آموزشی به صورت حرفه ای ارائه می‌نمایند و قادر به برآورده نمودن نیازهای فراگیران و سایر ذی‌نفعان هستند و از جمله مزایای پیاده سازی آن می توان به هماهنگی بهتر اهداف و فعالیت‌ها با سیاست ها، ارائه آموزش کیفیت فراگیر و عادلانه برای تمامی افراد، ابزارهای ارزیابی و فرآیندهای پایدار برای نشان دادن افزایش اثربخشی و کارایی، افزایش اعتبار سازمان، مشارکت گسترده ذی‌نفعان و برانگیختن تعالی و نوآوری در سازمان اشاره کرد.
در پایان ممیزی، استانداردهای محیط زیست (۱۴۰۰۱)، ایمنی و بهداشت (۴۵۰۰۱) و آموزش (۲۱۰۰۱) مجتمع فولاد کویر توسط ممیزان شرکت DQS آلمان، برای چهارمین سال پیاپی تمدید شد.

۰۷ خرداد ۱۴۰۲