اولین خانه فرهنگ کار شهرستان آران و بیدگل و شمال استان اصفهان در مجتمع فولاد کویر افتتاح شد.