پیام تبریک مدیرعامل مجتمع فولاد کویر بمناسبت روز جهانی کار و کارگر

کار و تلاش در سرشت انسان بعنوان شاخصه ای ارزش آفرین و اعتباربخش شناخته شده و همواره مترادف با مفاهیمی بلند همچون مردانگی، همت، رشد و تعالی به کار می رود. کار در آثار بزرگ و ماندگار نخبگان هنری، فرهنگی و علمی ایران زمین همواره تبلوری مورد ستایش و والا دارد به گونه ای که یادگاران ماندگار متعددی در حوزه ادبیات و هنر ایرانی با موضوع کار، همت و تلاش خلق شده است. همچنین در سیره ی پیشوایان دینی ما، روایات و گفته های فراوانی از ارج گذاری ان بزرگان به کار و کارگر، نقل شده و به روشنی و نیکی، کار و تلاش را همطراز با عالی ترین درجات عبودیت، یعنی جهاد در راه خدا دانسته اند.

اینگونه ارج گذاری ها از آن جهت است که ثمره ی کار کارگران، از یک سو کسب روزی برای تداوم و پایداری نهاد خانواده بوده و از سوی دیگر، حاصل این تلاش، رشد و توسعه ی جامعه و تمدن بشری است. تمامی اعضای پرتلاش این خانواده ی بزرگ، بنیادگذاران بنای بزرگ توسعه اقتصادی، انسانی و فرهنگی جامعه هستند و نیروی دستان توانمندشان در رگهای کالبد جامعه، ساری و جاری است.

11 اردیبهشت ماه، روز جهانی کار و کارگر فرصتی است تا این نقش آفرینی اثربخش را در ساختن بنای جامعه و توسعه ی همه جانبه و پایدار، تکریم کنیم، ارج بگذاریم و بوسه زنیم بر دستان همکاران عزیزم که به نیروی خویش، زندگی و آینده را جان و تداوم می بخشند. بلند همتانی که در این روزهای سخت، با اراده ی پولادین خود، گردونه ی حیات صنعت و تولید را در مجتمع فولاد کویر به گردش در آورده و پایدار ساخته اند. به امید سلامتی و موفقیت روز افزون برای یکایک شما

احمد خوروش

مدیرعامل مجتمع فولاد کویر

۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰