خروجی آب RO مجتمع فولاد کویر قطع می شود

در اولین نشست شورای عالی معاونان با مدیرعامل و اعضای هیات مدیره مجتمع فولاد کویر در سال 1400، انجام عملیات اجرایی جهت قطع کامل خروجی آب RO به تصویب رسید.

این عملیات بعد از تشکیل نشست های متعدد فنی و بررسی نظرات کارشناسی علمی، با سرمایه گذاری ویژه مجتمع فولاد کویر به مرحله اجرایی رسیده است.

با اجرای این طرح، خروجی آب RO مجتمع که با وجود عدم آسیب رسانی جدی به محیط، موجب دغدغه مندی جمعی از دوستداران محیط زیست شده بود تا دوماه آینده قطع می شود.

در این نشست مقرر شد، خروجی آب کنونی از طریق انجام فرایند بازچرخانی، متناسب با استانداردهای مورد نیاز استفاده در فضای سبز گردیده و با کشت نهالهای متناسب با اقلیم منطقه، مورد استفاده قرار گیرد.

همچنین در این نشست که با حضور معاونان، مدیرعامل و اعضای هیات مدیره مجتمع فولاد کویر در محل سالن کنفرانس این شرکت برگزار شد، اهداف و برنامه های سال 1400 نیز مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

 

آب

۲۲ فروردین ۱۴۰۰