Your browser does not support JavaScript!
واحد خرید در یک نگاه
واحد مهندسی خرید در یک نگاه:

مهندسی خرید در ادبیات پروژه های بین المللی واژه ای رایج بوده است اما در کشور ما جوان و قدمتی حدود ۱۵ ساله دارد و بکارگیری این تفکر در مدل های شرکت ها بسیار موفق عمل نموده است.
اصولا" مهندس خرید" در یک سازمان بازرگانی علاوه بر دارا بودن اطلاعات فنی و مبانی طراحی تجهیزات مورد نیاز واحد متقاضی ، لازم است تا آشنائی کامل با اصول و فنون بازرگانی داشته و با استفاده از ابزارهای نرم افزاری ، داده های خام را به صورت اطلاعات پردازش شده تبدیل نماید تا بر مبنای آن تصمیم گیری بهتری انجام گیرد و حرکت های صحیح خرید متناسب با شرایط و مشخصات هر درخواست شکل گیرد.

در واقع هدف "مهندسی خرید" تامین کالا با مشخصات طراحی شده توسط واحد مهندسی سازمان از طریق تامین کنندگان معتبر و توانمند بوده که واژه "مهندسی" آن بر تفکر سیستماتیک، همراه با تجزیه و تحلیل های کمی و کیفی مستند ، بر اساس معیارهای فنی تاکید دارد .
 تلفیق تکنیک های "خرید" در کنار منطق "مهندسی" ، باعث خلق "مهندسی خرید" می گردد که نتیجه آن افزایش بهره وری در عملیات خرید خواهد بود.   
 

لذا ایجاد بانک های اطلاعاتی به روز ، دقیق و منسجم از قیمت های اقلام و تجهیزات تامین کنندگان و محاسبه قیمت تمام شده محصول، شرایط را برای انجام مذاکرات حرفه ای با تامین کنندگان فراهم می کند.
قطعا در بازار پیچیده ی رقابتی کنونی و ارتقاء سریع سطح محصولات تامین کنندگان ، فقط با اتکاء به علم بازرگانی نمی توان تمام منافع یک سازمان را تامین کرد، اما با داشتن پشتوانه علمی ،  شم فنی و نگرشی سیستمی به عملیات خرید، می توان در کاهش هزینه ها با حفظ کیفیت موثر بود.             
وزن اصلی عملیات خرید پس از طی مراحل انتخاب تامین کننده ، انجام هماهنگی و نظارت بر اجرای تعهدات تامین کننده منطبق با شرایط سازمان تا زمان تحویل اقلام منطبق با نیاز واحد متقاضی و احیانا استفاده از خدمات نصب و راه اندازی تامین کنندگان جزو لاینفک ماموریت مهندسی خرید است که مهندس خرید با ذهنیت تیز مهندسی و ابداع شیوه های خلاقانه و نوین ، میتواند بستر مناسبی را برای تحقق شرایط برد- برد در یک کار تیمی فراهم کند.
واحد مهندسی خرید در مجتمع فولاد کویر رسما از سال 1393 شکل گرفت اساس و پایه ی این واحد براساس مبحث تخصص محوری کارشناسان بنا شده است. واحد مهندسی خرید با تفکیک کارشناسان بر اساس تخصص آنها به چهار واحد، عملیات خطیر خرید را انجام می دهد واحد های واحد مهندسی خرید شامل:
-    برنامه ریزی راهبردی
-    خرید اقلام استاندارد و ساختی
-    خرید خدمات،تعمیرات و پیمانکاری
-    خرید خارج
می باشد.