Your browser does not support JavaScript!
نمایشگاه صنعت ساختمان شیراز
نمایشگاه صنعت ساختمان شیراز

فولاد کویر با حضور در نمایشگاه صنعت ساختمان شیراز به معرفی تولیدات و مزایای استفاده از تولیدات فولاد کویر از قبیل: 1.حمل و نقل آسان و ارزان قیمت - 2. امکان برش طولی میلگرد بین 9 تا 12 متر - 3. تولید میلگرد A4 در همه سایزها  4. کامل بودن سبد عرضه میلگرد 5.سبک تر بودن میلگرد تولیدی، پرداخت.