Your browser does not support JavaScript!
دانلود فهرست بها 1395
میلگرد A4 در فهرست بهای 1395

نظام فنی و اجرایی کشور دو ماه پس از ابلاغ اصلاحیه آبا (آیین نامه بتن ایران) راجع به استفاده از میلگرد A4 یا آج 520 در تدوین جدید فهرست بها، دو بند از فهرست بها را به اعلام قیمت کارهای فولادی با میلگرد A4 اختصاص داد.

پیوست >

اصلاحیه آیین نامه بتن ایران (آبا)


پیوست >


فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1395

دانلود فایل

فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1395

 دانلود فایل

فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن، باند فرودگاه سال 1395

دانلود فایل

فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1395

دانلود فایل

فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1395

دانلود فایل

فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 1395

دانلود فایل

فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1395

دانلود فایل

فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1395

دانلود فایل

فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1395

دانلود فایل

فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1395

دانلود فایل